Ruitersport Centrum Zutphen
Manegelessen
Lesvoorwaarden Het is niet mogelijk om een gemiste les in te halen, behalve twee inhaal lessen in het 3e zomervakantie kwartaal. Lessen die gepland staan op een nationale feestdag en vanuit de manege geen doorgang vinden, dienen in hetzelfde kwartaal ingehaald te worden wanneer er niet een gezamenlijk inhaal uur is doorgegeven. De verantwoordelijkheid om dit op tijd te doen ligt bij uzelf. De les kan ook voorafgaand aan de feestdag ingehaald worden. Afgemelde inhaallessen kunnen niet nog een keer ingehaald worden De enige uitzondering m.b.t. inhalen is een breuk/blessure, opgelopen bij een val van een paard of pony van Manege Zutphen. Wanneer de gemiste lessen niet in hetzelfde kwartaal kunnen worden ingehaald, kunnen deze als extra lessen in het volgende kwartaal ingehaald worden, door dan 2 x per week te rijden. Bij doorbetaling voorkomt u dat uw plaats in de les ingenomen wordt door een andere ruiter. Een kaart is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar aan een ander. Het is niet mogelijk een maand- of kwartaal abonnement tijdelijk te onderbreken. Indien een abonnement wordt opgezegd, kunnen binnen een half jaar na opzegging alleen losse lessen worden gevolgd. Voor de ponyclubkids werken wij met kleinere groepjes (maximaal 6 kinderen per groepje) en hanteren wij geen opzegtermijn. Wel graag even melden wanneer er gestopt gaat worden in verband met het inplannen van de pony’s. Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde lesgelden. Losse lessen kunnen alleen, indien er plaats is in een les en geeft geen recht op een vaste plek in een les. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand. Schriftelijk of per mail 1 maand voor aanvang van het nieuwe kalenderkwartaal. Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde lesgelden. U dient uzelf of uw kind zelf af te melden bij de KNHS via ledenservice@knhs.nl onder vermelding van het ruiterpaspoortnummer. Het kan vóórkomen dat er door extreme weersomstandigheden, zowel in binnen of buitenbak, voor de veiligheid van uw kind of het welzijn van het paard, besloten wordt dat er niet of korter gereden wordt. Dan komt er een theorieles (of een gedeelte daarvan) voor in de plaats. Dit is mee gerekend in het voordelige kwartaaltarief. Wanneer het vaker dan 1 a 2 x per kwartaal voor komt, kunt u er op vertrouwen dat wij ons best doen om een andere rij-oplossing te vinden, maar wij zijn van mening dat een keer theorie, zadels poetsen, leren vlechten of een pony wassen of goed verzorgen, ook hoort bij een volledige paardenbeleving. Zo leren de kinderen ook dat het om een dier gaat en niet om een gebruiksartikel. Betalingen De kwartaal betaling dient uiterlijk voor de 3e van het nieuwe kwartaal te zijn bijgeschreven op onze rekening. Bij maand betaling ontvangen wij het graag voor de eerste van de nieuwe maand. Kontante betaling dient uiterlijk op de eerste lesdag van de maand of het kwartaal kontant te worden voldaan, er is geen pin aanwezig. Wanneer er niet betaald is, wordt er ook niet gereden. De verplichting om te betalen blijft staan. Bij te late betaling brengen wij voor een kwartaalkaart jeugd € 10,--, extra in rekening en bij een maandkaart € 3,--. Er vindt nog geen automatische incasso plaats, u dient het lesgeld zelf op tijd over te maken naar rekening NL37RABO 035.71.61.246 t.n.v Ruitersportcentrum Zutphen ovv naam en lesdag/uur. Privacy regelement Klik HIER om ons privacy regelement te lezen. Als u geen bezwaar heeft gemaakt, stemt u er mee in dat foto’s en/of video’s gemaakt van de dagelijkse gang van zaken en/of activiteiten op het Ruitersportcentrum Zutphen -waar u of uw kind(eren) op kunnen voorkomen- gebruikt mogen worden op de website, foto boeken of andere promotionele doeleinden. Mocht u alsnog hiertegen bezwaar maken dan kunt u onderaan het privacy regelement een formulier hiervoor invullen. Klachten Heeft u klachten? Deze kunt u schriftelijk melden via de mail of via het contactformulier op de website. U krijgt van ons zo spoedig mogelijk antwoord. Wanneer u er samen met de eigenares van de manege niet uit komt, kunt u zich wenden tot de FNRS (Federatie Nederlandse Ruiter Sportcentra) of de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond). Laatst bijgewerkt: juni 2018
Archief Archief