Ruitersport Centrum Zutphen
Stalreglement
De manege is geopend op ma t/m vrij van 9.00 tot 21.30 uur. Op zaterdag en zondag is de manege geopend van 9.00 tot 17.00 uur. De manege is geen speelplaats voor kinderen. Kinderen die niet rijden op de manege dienen onder toezicht van de ouders/begeleiders te blijven. Het is ten strengste verboden om op stal te roken. Dit is alleen toegestaan op een aangewezen plaats. Het eigenhandig pakken van voer, hooi of kuil is niet toegestaan. Gelieve de paarden niet uit de hand snoepjes te voeren, de volgende keer zien ze uw vinger aan voor een peentje en in de loopstallen ontstaat voernijd onder de paarden. Bij diefstal wordt u direct verwijderd van ons bedrijf. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, brand en ongevallen in en rondom de manege. Niet rennen en schreeuwen op stal. Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in een les bemoeien. Ouders worden verzocht hun kinderen de ruimte te geven tijdens de les en tijdens het poetsen voorafgaand aan de les. Het is verboden op stal voor hangjongeren die niet zelf met de paardensport bezig zijn. Laat waardevolle spullen niet achter in de voerbak, open kastjes of in de gang. Het dragen van open schoenen, slippers of crocs is streng verboden in de gang, box of rijhal. Volg de instructies op van de aanwezige stalmedewerkers of vrijwilligers die zijn ingezet op evenementen en wedstrijden. Klanten of vrijwilligers mogen alleen paarden en pony’s poetsen, van en naar stal begeleiden en op- en afzadelen als dit onder toezicht (of na theoretische en praktische instructie) van het stalpersoneel gebeurt. Alle ruiters dienen hun veiligheidscap en laarzen te dragen tijdens het rijden. Het is niet toegestaan om uw hond mee te nemen. Een ieder dient zich een half uur voor aanvang van de les aan te melden. Te laat komen stoort de les, wanneer de les begonnen is en de deur dicht is kan er niet meer worden gereden en berekenen wij de les wel door. Wanneer u het niet haalt met het poetsen en opzadelen kunt u altijd bellen zodat de pony of het paard voor u klaar staat. Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Bij het niet aan hebben van veilige kleding (zoals bijvoorbeeld gymschoenen) kan er helaas niet gereden worden en berekenen wij de les wel door. Hou de gangen vrij van obstakels en ruim je poetsspullen, halster en eventueel mest op. Om veiligheidsredenen is het niet toegestaan om met een kinderwagen of rolstoel door de gang van de loopstal te rijden wanneer er paarden lopen of staan. Tijdens het vrij rijden dienen de rijbaanregels in acht te worden genomen. Ruiters die privé-les hebben in de rijbaan hebben altijd voorrang. Het maximum aantal deelnemers in een les is 10, mits het een carrousel les betreft. Het maximum aantal kinderen in een ponyclubkids les is 6. De mest die uw paard/pony laat vallen in de gang of buiten dient u zelf op te ruimen (niet in de vuilniszakken a.u.b. maar op de mesthoop of in de box). Wanneer uw paard tijdens het vrij rijden in de rijbaan mest, dient u dit z.s.m. zelf op te ruimen. Verder wordt u verzocht een ieder zijn omgang met zijn/haar paard/pony op zijn manier te laten beleven, zodat ieder hier het maximale plezier aan kan beleven. Houdt u aan de regels om ongelukken te voorkomen. Bij eventuele onmin dit gaarne melden. Privacy reglement Klik HIER om ons privacy reglement te lezen. Als u geen bezwaar heeft gemaakt, stemt u er mee in dat foto’s en/of video’s gemaakt van de dagelijkse gang van zaken en/of activiteiten op het Ruitersportcentrum Zutphen -waar u of uw kind(eren) op voorkomen- gebruikt mogen worden op de website, foto boeken of andere promotionele doeleinden. Mocht u alsnog hiertegen bezwaar maken dan kunt u onderaan het privacy reglement een formulier hiervoor invullen. Laatst bijgewerkt: juni 2021.
Archief Archief